Jsme malá obchodní firma specializující se v současné době na výkup použitých silničních panelů a jejich opětovný prodej. V rámci této činnosti provádí firma veškeré demontážní práce s následnou základní rekultivací staveniště.

Historie firmy se píše od roku 1992 s výraznějším vyprofilováním a stabilizací zhruba od roku 1995. Prvotní širokého obchodního zaměření se podstatně zúžilo. Přestože se firma nadále nevyhýbá různorodým obchodním aktivitám, je možno konstatovat že se postupně vyprofilovala tak jak je charakterizováno v úvodu.
Obchodní aktivity firmy působí na celém území republiky.


Demontážní prácesilážní žlaby tupu "A" a "T"
panelová hnojiště
panelové plochy a cesty
velkokapacitní seníky a sklady tvořené ocelovou kontrukcí a plechovým a hliníkovým opláštěním